GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

PRICING-04.png

TIÊU CHUẨN

 • Quản lý lịch hẹn/Đặt lịch hẹn Online

 • Quản lý dịch vụ/sản phẩm cơ bản/nâng cao

 • Quản lý thu chi tiền mặt

 • Quản lý Khách hàng & Nhân viên

 • Quản lý CT Chiết khấu tự động/ Phụ thu

 • Thanh toán/ Đặt cọc/ Trả dần

 • Tích hợp thanh toán Ví MoMo/VNPAY/ZaloPay

 • Thẻ quà tặng/ Thẻ trả trước

 • Quản lý Kho hàng

 • Quản lý Liệu trình

 • Quản lý Bàn

 • CRM

PRICING-05.png

CHUYÊN NGHIỆP

 • Kết nối chéo Thẻ quà tặng

 • Tích hợp SMS/ Gọi điện

 • Quản lý nhiều máy bán hàng trong 1 Chi nhánh

 • Màn hình beDisplay cho chấm công, đánh giá dịch vụ, sản phẩm

 • App beConnect hoặc App Thương Hiệu Riêng để Đặt Hàng, Tích Điểm

PRICING-06.png

TĂNG TRƯỞNG

 • Thanh toán thẻ sử dụng thiết bị mPOS

 • Thanh toán QR động với VNPAY/ZaloPay/MoMo

 • Thanh toán trả góp 0% sử dụng thiết bị mPOS

 • Ma trận Quản lý 256 CT Khuyến mại

 • Quản lý Định lượng/ Công thức

 • Quản lý Combo/ Nhóm tùy chọn

 • Quản lý hoa hồng nhân viên

 • In bếp/ bar