QUẢN LÝ ĐỊNH LƯỢNG

Các chủ Spa/Salon đang tiết kiệm được 50% thất thoát nguyên liệu với bePOS

Tính năng đặc biệt

Hãy bắt đầu ngay hôm nay

Khởi tạo và quản lý

  • Khởi tạo menu, nhập số lượng thành phần cùng đơn giá và giá bán lẻ.

  • Đánh dấu những món đã hết trên menu.

  • Báo cáo hàng tồn kho tối ưu.

Tùy biến

  • Menu cùng nguyên liệu chi tiết và đa dạng

  • Đếm lùi lượng hàng tồn kho

Mua hàng

  • Báo cáo về lượng hàng tồn kho

  • Gợi ý nhiều lựa chọn nhập hàng

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm quản lý Spa/Salon 4.0 tốt nhất

Hotline: (+84) 1900 3389

Talk to us

Watch a Demo