QUẢN LÝ ĐỊNH LƯỢNG

Các chủ Spa/Salon đang tiết kiệm được 50% thất thoát nguyên liệu với bePOS

Tính năng đặc biệt

 • Cost

  Management

  Quản lý chi phí chặt chẽ online 24/7 hoàn toàn tự động

 • Treatment 

  Development

  Đối chiếu công thức với các Dịch vụ trên menu và tính giá thành dựa trên nguyên liệu dễ dàng

 •            Service               Enhancement

  Tự động thông báo nhân viên về lượng hàng tồn kho 

 • Lựa chọn

  nguyên liệu

  ​​Dễ dàng theo dõi nguyên liệu dựa trên giá và thông tin đo lường

 • Treatment Management

  ​​Liên kết nguyên liệu và công thức. Dễ dàng ngay cả với người mới bắt đầu.

 • Theo dõi

  hàng tồn kho

  Quản lý nguyên vật liệu, định lượng, tồn kho... trên một thiết bị

Hãy bắt đầu ngay hôm nay

Khởi tạo và quản lý

 • Khởi tạo menu, nhập số lượng thành phần cùng đơn giá và giá bán lẻ.

 • Đánh dấu những món đã hết trên menu.

 • Báo cáo hàng tồn kho tối ưu.

Tùy biến

 • Menu cùng nguyên liệu chi tiết và đa dạng

 • Đếm lùi lượng hàng tồn kho

Mua hàng

 • Báo cáo về lượng hàng tồn kho

 • Gợi ý nhiều lựa chọn nhập hàng

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm quản lý Spa/Salon 4.0 tốt nhất

+1 888-307-2758

Talk to us

Watch a Demo