QUẢN LÝ ĐỊNH LƯỢNG

Các chủ Nhà hàng đang tiết kiệm được 50% thất thoát nguyên liệu với bePOS

Tính năng đặc biệt

Dễ dàng bắt đầu

Trải nghiệm hiệu quả đột phá

Khởi tạo

và quản lý

  • Số lượng thành phần cùng đơn giá và giá bán lẻ.

  • Đánh dấu những món đã hết trên menu

  • Báo cáo hàng tồn kho tối ưu

Tùy biến

  • Menu cùng chi tiết nguyên vật liệu sử dụng

  • Đếm lùi lượng hàng tồn kho và đưa cảnh báo hết kho

  • Báo cáo về lượng hàng tồn kho

  • Gợi ý nhiều lựa chọn nhập hàng

Mua hàng

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm quản lý Spa/Salon 4.0 tốt nhất

Hotline: +84 1900 3389

Đặt lịch tư vấn 1-1

Xem Video Demo