• Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Pinterest

 Get Exclusive Business Tips

Get Exclusive Business Tips That We Only Share With

Email Subscribers

Join our community
 • bePOS

PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU GIÚP QUẢN LÝ HÀNG HÓA HIỆU QUẢ

Ngành bán lẻ hiện đại đã và đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên thế giới trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra cho người kinh doanh những thách thức lớn và những vấn đề khó giải quyết. Đặc biệt là tình trạng thất thoát ở khâu lưu kho, quản lý, bảo quản hàng hóa. Vậy giải pháp để quản lý hàng hóa hiệu quả là gì? Làm thế nào để quản lý hàng hóa hiệu quả và chống thất thoát, hạn chế hàng tồn kho?


quản lý hàng hoá
Tránh thất thoát với quy trình quản lý hàng hoá hiệu quả

Mục lục
1 Quản lý hàng hoá là gì?
2 Cách quản lý hàng hoá hiệu quả
 2.1 Quản lý hàng hoá theo lô
 2.2 Quản lý hàng hoá bằng Excel
 2.3 Quản lý hàng hoá bằng mã vạch
 2.4 Quản lý hàng hoá bằng QR Code
3 Phần mềm quản lý bán bàng 4.0 


1. Quản lý hàng hóa là gì?


Quản lý hàng hóa là cách kiểm soát tất cả những hoạt động có liên quan đến hàng hóa trong đơn vị bán hàng. Những hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức, bảo quán, quản lý số lượng hàng hóa vật tư, nhằm đảm bảo tính liên tục của quá trình sản xuất, cung cấp. Cụ thể một số hoạt động của quản lý hàng hóa như sau:


 • Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình nhập- xuất- tồn kho hàng hoá cả về số lượng, giá cả, chất lượng, tình hình bảo quản hàng hóa dự trữ.

 • Quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ hàng hoá. Phát hiện xử lý kịp thời những hàng hoá giảm chất lượng, giá cả và khó tiêu thụ.

 • Tổ chức tốt nghiệp vụ hạch toán chi tiết hàng hoá, luôn luôn kiểm tra tình hình ghi chép ở các kho, quầy hàng.

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng đầy đủ và kịp thời phản ánh kết quả mua bán hàng hóa, tham gia kiểm kê đánh giá lại hàng hoá.

 • Tính toán chính xác các chi phí liên quan đến quá trình mua bán hàng hoá, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thanh toán công nợ với nhà cung cấp và với khách hàng.