• Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Pinterest

 Get Exclusive Business Tips

Get Exclusive Business Tips That We Only Share With

Email Subscribers

Join our community
 • bePOS

Affiliate Marketing - Nguồn thu nhập linh động và bền vững

bePOS khám phá Affiliate Marketing - Hình thức kinh doanh rất mới trên thị trường nhưng lại có tiềm năng phát triển rất lớn. Affiliate Marketing là gì và Affiliate Marketing tạo ra nguồn thu nhập bị động như thế nào? Theo dõi bài viết này ngay bây giờ nhé!

Affifiate Marketing
Affifiate Marketing -Nguồn thu nhập thụ động mới
Mục lục
1 Affiliate Marketing là gì?
 1.1 Khái niệm
 1.2 Các thành phần chính của Affiliate Marketing
2 Affiliate Link của một sản phẩm là gì? 
3 Kiếm tiền Affiliate Marketing
4 Thanh toán Affiliate Marketing
5 Affiliate Marketing cho người mới
 5.1 Việc làm Affiliate Marketing
 5.2 Cách tiếp thị sản phẩm
 5.3 Kế hoạch tiếp thị 
6 Tư duy Affiliate 
7 Thủ thuật Affiliate Marketing
8 Khoá học Afiliate Marketing
9 Sách học Affiliate Marketing 

1. Affiliate Marketing là gì?


1.1. Khái niệm


Affiliate Marketing hay "Tiếp thị liên kết" là một thuật ngữ chỉ mô hình quảng bá, tiếp thị sản phẩm và các dịch vụ khác. Đây được coi là một hình thức kinh doanh online MMO (make money online) giúp người dùng có được nguồn thu nhập thụ động ngay tại nhà.


Theo đó, các nhà phân phối quảng cáo (Publisher), hay các nhà sáng tạo nội dung sẽ vận dụng thế mạnh và sức thu hút của mình để quảng cáo sản phẩm tới từ nhà cung cấp sản phẩm (Advertiser). Với mỗi đơn hàng thành công hoặc các tương tác, hành động cụ thể từ khách hàng, các Publisher sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng.


Affifiate Marketing
Tiếp thị liên kết nhận nguồn tiền hoa hồng từ giao dịch