Meet the #1 POS system

for Salons and Spas

Simple, flexible and powerful

Hệ thống POS số 1 cho Spa/Salon

Đơn giản, Linh hoạt và Mạnh mẽ

Mọi tính năng đều có tại bePOS

Định lượng

Quản lý khách hàng thân thiết

Quản lý kho

Thương mại điện tử

Thanh toán

Điện toán đám mây

Chăm sóc khách hàng

Phân tích số liệu

Quản lý 

khách hàng 4.0

 • Hồ sơ khách hàng

 • Lịch hẹn Online và Offline

 • Lịch sử mua hàng

 • Liệu trình, Dịch vụ và Định lượng

 • Nhân viên

Quản lý 

tồn kho 4.0

 • Định lượng chính xác nguyên liệu sử dụng trong các dịch vụ/liệu trình

 • Kiểm soát giá theo đơn vị và quản lý hàng tồn kho kéo dài

 • Thông báo khi cần nhập hàng

Các Khách hàng của bePOS đang  tăng trưởng 30%  mỗi năm

 • Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày

 • Doanh thu theo khung giờ

 • Dịch vụ nào hiệu quả nhất

 • Doanh số bán hàng trên nhân viên

 • Vòng quay dịch vụ, vòng quay tồn ko

Dễ dàng giữ khách hàng quay trở lại

Thanh toán

đa kênh và nhanh hơn 30% 

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm quản lý Spa/Salon 4.0 tốt nhất

+1 888-307-2758

Talk to us

Watch a Demo