TỐI ƯU CĂN BẾP TRONG

NHÀ HÀNG CỦA BẠN 

Sẽ không bao giờ xảy ra nhầm lẫn hay chậm trễ trong việc đặt món

Căn bếp là trái tim của nhà hàng

Hãy để bePOS quản lý đặt món một cách dễ dàng

Căn bếp là trái tim của nhà hàng

Hãy để bePOS quản lý đặt món một cách dễ dàng

 • Trao đổi thông tin

  hiệu quả hơn

  • Hiển thị phiếu giờ 

  • Cho phép theo dõi tình trạng hoàn thành của yêu cầu đặt món

 • Giảm thiểu phần cứng

  ​​

  • Máy in Bếp - Bar tinh gọn

   

  • Màn hình Bếp tăng sự chuyên nghiệp trong không gian bận rộn

 • Dịch vụ hoàn thiện

  ​​

  • Không còn nhầm hay trễ món

  • Tăng năng suất của order và sắp xếp món lên 50%

Báo cáo chuyên sâu và tối ưu

Hệ thống báo cáo dành riêng cho nhà hàng:
doanh thu, yêu cầu đặt món, thông số về khách hàng.

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm quản lý Spa/Salon 4.0 tốt nhất

+1 888-307-2758

Talk to us

Watch a Demo