Trải nghiệm dịch vụ nhà hàng hoàn hảo

  • Máy in bếp

  • Quản lý dòng tiền

  • Quản lý nhân viên

  • Quản lý khách hàng

  • Điện toán đám mây

  • Quản lý hàng tồn kho

  • Xuất báo cáo cấp cao

  • Quản lý định lượng

Máy in bếp

Hệ thống máy in hóa đơn đặt tại bếp, giúp tự động hóa công việc, phân loại hóa đơn, giúp nhân viên làm việc hiệu quả, hạn chế sai sót thủ công.

Quản lý nhân viên

bePOS được thiết kế đặc biệt, giúp bạn theo dõi chi tiết công việc và đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên mà không gây áp lực cho nhân viên cùa mình. 

Điện toán đám mây

Hệ thống sử dụng điện toán đám mây giúp bạn dễ dàng phục hồi dữ liệu trong mọi trường hợp. Mọi dữ liệu được đồng bộ hóa theo thời gian thực.

Quản lý thực đơn

Tính năng quản lý menu phép quản lý ​theo sát công thức dựa trên menu, ​xác định giá thành món ăn từ giá nguyên liệu và dễ dàng cập nhật thông tin bằng thông báo nội bộ

Quản lý dòng tiền

bePOS hỗ trợ chủ quản lý ​đo lường tình trạng tiêu thụ nguyên liệu, so sánh giá vốn bán hàng, đề xuất dự toán kinh phí cũng như ​tỷ suất doanh thu.

Quản lý khách hàng

Hệ thống CRM của bePOS tích hợp quản lý thông tin của khách hàng và giúp thiết lập những chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết.

Quản lý kho

​Hệ thống quản lý kho của bePOS cho

Báo cáo thời gian thực

Hệ thống quản lý đơn hàng giúp bạn theo dõi doanh thu, hiệu suất nhân viên và tỉ lệ khách hàng quay lại. Đây là một giải pháp toàn diện giúp chủ cửa hàng phát triển hoạt động kinh doanh.

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm quản lý Spa/Salon 4.0 tốt nhất

+1 888-307-2758

Talk to us

Watch a Demo