beConnect

Kết nối với hàng triệu khách hàng 

Là một ứng dụng riêng giúp Khách hàng

liên kết chặt chẽ với cửa hàng của bạn

Phục vụ khách hàng của bạn 24/7

beBeauty sẽ giúp bạn quản lý

Giải pháp đột phá chăm sóc

Khách hàng cho ngành Spa/Salon

Theo dõi lịch hẹn 24/7

Lưu giữ lịch sử đặt hẹn, yêu cầu buổi hẹn và thông tin

liên lạc

Tối ưu trải nghiệm khách hàng

Thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với khách hàng

Tối ưu trải nghiệm khách hàng

Đánh giá chất lượng Dịch vụ và Nhân viên trực tiếp

Giảm tỷ lệ hủy  lịch hẹn 

Hỗ trợ sắp xếp lịch đặt, điều phối nguồn lực và nhân sự.

Đặt lịch online

  • Hỗ trợ khách hàng đặt, thay đổi hoặc hủy lịch hẹn một cách tự động và linh hoạt.

Sắp xếp lịch hẹn

  • Cập nhật thông tin lịch hẹn trực tiếp trên ứng dụng.

  • Nhận thông báo nhắc nhở và tin nhắn tự động về lịch hẹn và khuyến mãi.

  • Thông báo khách hàng nếu có thay đổi.

Quản lý Phản hồi 

Giúp khách hàng chấm điểm cho Dịch vụ và Nhân viên của bạn.

Kịp thời xử lý phản hồi tiêu cực, tránh khủng hoảng truyền thông

và phản hồi tiêu cực lan rộng.

  • Đơn giản hóa hoạt động vận hành Spa/Salon với những tính năng chuyên biệt.

  • Hệ thống thiết kế chuyên biệt từ các kỹ sư của Úc, đặc biệt phù hợp với ngành Spa - Salon.

  • Cung cấp giải pháp quản lý cao cấp, đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng hoàn hảo từ những thứ nhỏ nhất.

Mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng của bạn!

Các khách hàng của bePOS

đang tăng trưởng 30% mỗi năm

ProfessioNail

+ 250 Stores in Australia

Since 2017

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm quản lý Spa/Salon 4.0 tốt nhất

+1 888-307-2758

Talk to us

Watch a Demo